Κόστος Ετήσια άδεια 
  License per year  
Αγορά 
  License per life  
DVEplisysis Blue long 2 200,00€ 600,00€
LightEpilysis Blue long 150,00€  500,00€
Epilysis forAll Blue long 150,00€  500,00€
FootballEpilysis Blue long  300,00€  1000,00€
MatchupEpilysis Blue White long  200,00€
OnlineStats Blue long  FREE
Κόστος  Ανά αγώνα   
 Epilysis onDemand bluee long  από 30,00€  

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%